OBJAVLJEN JE PRAVILNIK KOJIM JE UREĐEN NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE O OTPOČINJANJU, ODNOSNO OKONČANJU PORESKE KONTROLE

Datum objave: 03-10-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 80/2016 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole, čije odredbe se primenjuju od osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 8.10.2016. godine.

Pravilnikom je uređen način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja u elektronskom obliku Agenciji za privredne registre od strane Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole.

Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koje se odnose na osnivače, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, do datuma prijema obaveštenja o okončanju poreske kontrole.

Detaljnije o ovom pravilniku možete se informisati u časopisima REVIZOR, BUDŽET, elektronskoj bazi IPC.FiP, kao i na seminaru koji se održava na Paliću od 5-8. oktobra 2016. godine.