OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

Datum objave: 17-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 20/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku koji je stupio na snagu 17. marta 2018. godine.

 

Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 74/2013, ... i 108/2016 (dalje) Pravilnik)) izvršene su radi usklađivanja sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koje su stupile na snagu 1. januara 2018. godine. Naime ovim zakonom su uvedeni prihodi fizičkih lica za koje nisu postojale adekvatne šifre prihoda (ŠVP) u Katalogu vrste prihoda, a za određene vrste prihoda je promenjen poreski tretman što je zahtevalo uvođenje novih šifara vrste prihoda.

 

Najvažnije izmene u Pravilniku su:

 

Radi preciznijeg definisanja preduzetnika u Zakonu o porezu na dohodak građana izvršena je izmena u popunjavanju Obrasca PPP-PD, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, tako što se pod red. br. 2.1 Tip isplatioca – usglašava sa novim definicijama i to:

 

- za preduzetnika, odnosno preduzetnika paušalca (oznaka 4) – (umesto za preduzetnika);

 

- za preduzetnika poljoprivrednika (oznaka 7)  – (umesto za poljoprivredno gazdinstvo).

 

Izvršenim izmenama u Katalogu vrsta prihoda uvedene su nove šifre vrste prihoda:

 

za  zaradu, odnosno ličnu zaradu, sa olakšicom po članu 21đ Zakona i članu 45g Zakona o doprinosima poresku olakšicu za novozaposlena lica (u primeni od 1.10.2018. godine);

 

kao i za nove vrste primanja fizičkih lica predviđenih Zakonom o porezu na dohodak građana:

 

- novčana pomoć koja služi za lečenje zaposlenog u zemlji ili inostranstvu – preko neoporezivog iznosa;

 

- prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine; prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, koji se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine (priznavanje normiranih troškova od 20%);

 

- prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja isplaćeni od 1. januara 2014. godine zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, i prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa koji se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine (priznavanje normiranih troškova od 90%);

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou, ostvarena od jednog isplatioca, koje se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine;

 

- primanja iz člana 9. Zakona iznad propisanog neoporezivog iznosa koja se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine (bez prava na priznavanje normiranih troškova) i dr.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika možete se informisati od 20. marta u elektronskom paketu IPC.FiP online aplikaciji ipcpropisi.rs, odnosno od 26. marta u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 8 i Budžet br. 8,