OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA PORESKOJ UPRAVI OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Datum objave: 03-10-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 80/2016 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave, čije odredbe počinju da se primenjuju od 1.1.2017. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak dostavljanja podataka u elektronskom obliku Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave, koji su od značaja za utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu, a po zahtevu Poreske uprave i podataka o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Detaljnije o ovom pravilniku možete se informisati u časopisima REVIZOR, BUDŽET, elektronskoj bazi IPC.FiP, kao i na seminaru koji se održava na Paliću od 5-8. oktobra 2016. godine.