OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA PORESKOJ UPRAVI OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Datum objave: 03-10-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 80/2016 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave, čije odredbe počinju da se primenjuju od 1.1.2017. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak dostavljanja podataka u elektronskom obliku Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave, koji su od značaja za utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu, a po zahtevu Poreske uprave i podataka o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Detaljnije o ovom pravilniku možete se informisati u časopisima REVIZOR, BUDŽET, elektronskoj bazi IPC.FiP, kao i na seminaru koji se održava na Paliću od 5-8. oktobra 2016. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h