Objavljen je prevod Međunarodnih standarda revizije (MSR)

Datum objave: 21-12-2018


U "Službenom glasniku RS" br. 100/2018 od 19. decembra 2018. godine objavljen je prevod Međunarodnih standarda revizije i Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda revizije.

U Rešenju je predviđeno da se Međunarodni standardi revizije primenjuju od revizije finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine. MSR se mogu primeniti i prilikom revizije finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2018. godine.

Očekuje se objavljivanje prevoda Međunarodnih standarda revizije na sajtu Ministarstva finansija.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a