Objavljen je prevod Međunarodnih standarda revizije (MSR)

Datum objave: 21-12-2018


U "Službenom glasniku RS" br. 100/2018 od 19. decembra 2018. godine objavljen je prevod Međunarodnih standarda revizije i Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda revizije.

U Rešenju je predviđeno da se Međunarodni standardi revizije primenjuju od revizije finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine. MSR se mogu primeniti i prilikom revizije finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2018. godine.

Očekuje se objavljivanje prevoda Međunarodnih standarda revizije na sajtu Ministarstva finansija.