OBJAVLJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV

Datum objave: 04-10-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 83/2015 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon sadrži čak 38 članova iz čega se može zaključiti da se radi o velikim izmenama.

Odredbe ovog zakona stupaju na snagu 4. oktobra 2015. godine, a primenjuju se od 15. oktobra 2015. godine, izuzev pojedinih odredaba koje će se shodno članu 38. Zakona primenjivati:

- od 1. januara 2016. godine - rok za podnošenje poreske prijave PPPDV biće isti za obveznike PDV nezavisno od poreskog perioda (mesečni ili tromesečni) - 15 dana po isteku poreskog perioda;

- od 1. januara 2017. godine - obveznik će biti dužan da pored vođenja PDV evidencije: sačini i PREGLED OBRAČUNA PDV, za svaki poreski period i da ga podnese uz poresku prijavu.

 

Najbitnije izmene i dopune se odnose na:

- evidentiranje u sistem PDV stranih lica;

- proširivanja prometa dobara i usluga za koje je sticalac / kupac poreski dužnik;

- uređivanje poreskog punomoćnika (njegovih prava i obaveza) za promet dobara i usluga koji na teritoriji Republike vrši strano lice;

- proširivanje prometa usluga koje se oporezuju prema mestu primaoca usluge;

- propisivanje poreskog oslobođenja pri uvozu električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne i distributivne mreže, kao i proširivanje oslobođenja za usluge vezane za izvoz dobara;

- proširivanje prava na odbitak PDV;

- proširivanje prometa usluga koje se oporezuju po stopi PDV od 10%;

- uvođenje obaveze sastavljanja i podnošenja pregleda obračuna PDV.

 

Usvojene odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV se ne razlikuju od predloženih o kojima smo pisali u časopisima REVIZOR broj 22 i BUDŽET broj 20.

Prošireni Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV sa svim napomenama i primerima, kao i prečišćen tekst Zakona o PDV objavićemo u časopisu REVIZOR broj 23 koji će u toku sledeće nedelje biti distribuiran svim pretplatnicima na časopise REVIZOR i BUDŽET i elektronsko izdanje IPC.Fin.

Kako se radi o važnim i velikim izmenama Zakona o PDV, ujedno Vas obaveštavamo da ćemo na ovu temu održati i jednodnevna savetovanja:

- na Paliću 5. oktobra 2015. godine u okviru našeg višednevnog savetovanja koje se održava u periodu od 4-7. oktobra;

- u Novom Sadu, 19. oktobra 2015. godine;

- u Beogradu, 23. oktobra 2015. godine.

Detaljniju satnicu jednodnevnih savetovanja - Palić, 5.10.2015, Novi Sad 19.10.2015. i Beograd 23.10.2015. možete pogledati ovde