OBJAVLJEN SET ZAKONA KOJIMA SE REFORMIŠE JAVNA UPRAVA

Datum objave: 21-06-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 47/2018 objavljeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi. Izmenama i dopunama ovih zakona unapređuje se učešće građana u kreiranju i donošenju politika, naročito kroz konsultaciju građana vezano za investicioni deo budžeta.

 

Pored ova dva zakona, objavljeni su i:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama;

- Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina Ili jedinica lokalne samouprave;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h