OBJAVLJEN SET ZAKONA KOJIMA SE REFORMIŠE JAVNA UPRAVA

Datum objave: 21-06-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 47/2018 objavljeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi. Izmenama i dopunama ovih zakona unapređuje se učešće građana u kreiranju i donošenju politika, naročito kroz konsultaciju građana vezano za investicioni deo budžeta.

 

Pored ova dva zakona, objavljeni su i:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama;

- Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina Ili jedinica lokalne samouprave;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.