OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 07-06-2018


Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (dalje: Uredba) objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 43/2018.

 

Uredbom su izvršene izmene i dopune opisa pojedinih radnih mesta i uslova za njihovo obavljanje u javnim službama između ostalih u oblasti zdravstava, kulture, turizma i drugih oblasti, kao i kod radnih mesta zajedničkih za javne službe.

 

Ova uredba će stupiti na snagu 14. juna 2018. godine.

 

Detaljniji prikaz izmena i dopuna Uredbe daćemo u narednim brojevima časopisa Pravnik i Budžet.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h