OBJAVLJENA JE UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 01-09-2017


Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (dalje: Uredba) objavljena je u "Službenom glasniku RS", br. 81/2017.

 

Uredbom se utvrđuju popis radnih mesta i opšti/tipični opisi i zahtevi za njihovo obavljanje u javnim službama u oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite, kulture, sporta, turizma, u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kao i radnih mesta zajedničkih za javne službe (dalje: Katalog radnih mesta).

 

Katalog radnih mesta čini sastavni deo ove Uredbe.

 

Ova uredba će stupiti na snagu 8. septembra 2017. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

 

Detaljnije prikaz obaveza javnih službi i drugih organizacija u javnom sektoru u skladu sa ovom uredbom daćemo u narednim brojevima časopisa Budžet i Pravnik.