Objavljena je usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2021. godinu

Datum objave: 29-06-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 65/2021, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Podsećamo da je istoimenom Uredbom koja je u primeni od 20. maja 2021. godine, izvršeno usaglašavanje sa odredbama Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

Ovom uredbom izvršeno je usaglašavanje sa odredbama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne, i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane.

Ova uredba se primenjuje od 10. jula 2021. godine.