Objavljene su izmene i dopune nekoliko zakona

Datum objave: 28-11-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 144/2020 objavljeni su:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
  • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.

O svim izmenama i dopunama navedenih zakona detaljno se možete informisati u elektronskom paketuIPC.FiP kao i u narednom broju časopisa Revizor.