Objavljene su odluke koje se odnose na carinske dažbine na određenu robu

Datum objave: 29-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 104/2018 od 28. decembra 2018. godine objavljene su sledeće odluke iz oblasti carinskog poslovanja, koje se odnose na carinske dažbine na određenu robu:

  • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini,
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu,
  • Odluka o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine.

Ove odluke stupaju na snagu 29. decembra 2018. godine a primenjuju se od 1. januara 2019. godine.