OBJAVLJENI SU NACRTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV I ZPPPA

Datum objave: 22-03-2018


Na internet stranici Ministarstva finansija objavljeni su:

- Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

- Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Usvajanje ovih izmena zakona očekuje se u prvoj polovini aprila 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h