OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2017. GODINE

Datum objave: 12-01-2018


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u decembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,0%. U poređenju sa 2016. godinom, potrošačke cene u 2017. su u proseku povećane 3,0%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: novembar 2017. - decembar 2017.) rast cena je ostao na istom nivou, odnosno inflacija iznosi 0,0%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: decembar 2016. - decembar 2017.) inflacija iznosi 3,0%.

 

Od početka godine (period: decembar 2016. - decembar 2017.) inflacija iznosi 3,0%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2017. godine u odnosu na novembar 2017. godine iznosi 100,0.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 103,0.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h