Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u decembru 2018. godine

Datum objave: 11-01-2019


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u decembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,0%. U poređenju sa 2017. godinom, potrošačke cene u 2018. godini su u proseku povećane 2,0%.

Za poslednjih mesec dana (period: novembar 2018. - decembar 2018.) zabeležen je rast cena od 0,1%, odnosno inflacija iznosi 0,1%

Za poslednjih godinu dana (period: decembar 2017. - decembar 2018.) inflacija iznosi 2,0%.

Od početka godine (period: 2017. - 2018.) inflacija iznosi 2,0%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2018. godine u odnosu na novembar 2018. godine iznosi 100,1.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine iznosi 102,0.