OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2017. godine

Datum objave: 23-02-2017


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016. godine, u proseku su više za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%, dok su u 2016. godini u proseku povećane 1,2 %, u odnosu na 2015. godinu.

 

Za poslednjih mesec dana (period: januar 2017. – decembar 2016.) zabeležen je rast cena u iznosu od 1,4%, odnosno inflacija iznosi 1,4%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: januar 2017. – januar 2016.) inflacija iznosi 2,4%.

 

Za period: 2016. godina – 2015. godina inflacija iznosi 1,2%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 101,4.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2017. godine u odnosu na januar 2016. godine iznosi 102,4.