OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2018. GODINE

Datum objave: 23-02-2018


 

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2018. godine, u odnosu na decembar 2017. godine, u proseku su povećane za 0,3%. Potrošačke cene u januaru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,9%. U poređenju sa 2016. godinom, potrošačke cene u 2017. godini su u proseku povećane 3,0%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: decembar 2017. - januar 2018.) zabeležen je rast cena od 0,3%, odnosno inflacija iznosi 0,3%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: januar 2017. - januar 2018.) inflacija iznosi 1,9%.

 

Za preiod: 2016. godina - 2017. godina inflacija iznosi 3,0%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine iznosi 100,3.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2018. godine u odnosu na januar 2017. godine iznosi 101,9.