Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u julu 2018. godine

Datum objave: 13-08-2018


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu 2018. godine, u odnosu na jun 2018. godine, u proseku su niži za 0,3%. Potrošačke cene u julu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,9%.

Za poslednjih mesec dana (period: jun 2018. - jul 2018.) zabeležen je pad cena od 0,3%, odnosno inflacija iznosi -0,3%.

Za poslednjih godinu dana (period: jul 2017. - jul 2018.) inflacija iznosi 2,4%.

Od početka godine (period: decembar 2017. - jul 2018.) inflacija iznosi 1,9%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2018. godine u odnosu na jun 2018. godine iznosi 99,7.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine iznosi 101,9.