OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JUNU 2017. GODINE

Datum objave: 12-07-2017


 

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine, u proseku su povećane za 0,2%. Potrošačke cene u junu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine povećane 2,9%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: jun 2017. - maj 2017.) zabeležen je rast cena u iznosu od 0,2%, odnosno inflacija iznosi 0,2%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: jun 2017. - jun 2016.) inflacija iznosi 3,6%.

 

Od početka godine (period: jun 2017. - decembar 2016.) inflacija iznosi 2,9%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2017. godine u odnosu na maj 2017. godine iznosi 100,2.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 102,9.