OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

Datum objave: 12-06-2018


 

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2018. godine, u odnosu na april 2018. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u maju 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,8%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: april 2018. - maj 2018.) zabeležen je rast cena od 0,6%, odnosno inflacija iznosi 0,6%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: maj 2017. - maj 2018.) inflacija iznosi 2,1%.

 

Od početka godine (period: decembar 2017. - maj 2018.) inflacija iznosi 1,8%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2018. godine u odnosu na april 2018. godine iznosi 100,6.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine iznosi 101,8.