OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2017. GODINE

Datum objave: 12-12-2017


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u novembru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine povećane 3,0%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: oktobar 2017. - novembar 2017.) rast cena je ostao na istom nivou, odnosno inflacija iznosi 0,0%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: novembar 2016. - novembar 2017.) inflacija iznosi 2,8%.

 

Od početka godine (period: decembar 2016. - novembar 2017.) inflacija iznosi 3,0%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2017. godine u odnosu na oktobar 2017. godine iznosi 100,0.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u novembru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 103,0.