OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U OKTOBRU 2017. GODINE

Datum objave: 13-11-2017


 

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine povećane 3,0%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: septembar 2017. - oktobar 2017.) zabeležen je rast cena od 0,2%, odnosno inflacija iznosi 0,2%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: oktobar 2016. - oktobar 2017.) inflacija iznosi 2,8%.

 

Od početka godine (period: decembar 2016. - oktobar 2017.) inflacija iznosi 3,0%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine iznosi 100,2.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 103,0.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h