OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2017. GODINE

Datum objave: 12-10-2017


 

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2017. godine, u odnosu na avgust 2017. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u septembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine povećane 2,8%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: avgust 2017. - septembar 2017.) zabeležen je rast cena od 0,1%, odnosno inflacija iznosi 0,1%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: septembar 2016. - septembar 2017.) inflacija iznosi 3,2%.

 

Od početka godine (period: decembar 2016. - septembar 2017.) inflacija iznosi 2,8%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2017. godine u odnosu na avgust 2017. godine iznosi 100,1.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 102,8.