OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA AVGUST 2016. GODINE

Datum objave: 26-09-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 257 od 26. septembra 2016. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 62.474 dinara.

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 45.286 dinara.

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za avgust 2016. godine od 62.474 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. oktobra 2016. godine u iznosu od 312.370 dinara (62.474 x 5).