OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JUL 2016. GODINE

Datum objave: 25-08-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 224 od 25. avgusta 2016. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u julu 2016. godine iznosi 63.699 dinara.

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u julu 2016. godine iznosi 46.280 dinara.

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za jul 2016. godine od 63.699 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. septembra 2016. godine u iznosu od 318.495 dinara (63.699 x 5).