OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA NOVEMBAR 2016. GODINE

Datum objave: 26-12-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 341 od 26. decembra 2016. godine:

 

- Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 63.061 dinara.

- Prosečna neto zarada u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 45.767 dinar.

 

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za novembar 2016. godine od 63.061 dinara, utvrđuje se:

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. januara 2017. godine u iznosu od 315.305 dinara (63.061 x 5).