OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA OKTOBAR 2016. GODINE

Datum objave: 25-11-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 309 od 25. novembra 2016. godine:

 

- Prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 62.414 dinara.

- Prosečna neto zarada u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 45.281 dinar.

 

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za oktobar 2016. godine od 62.414 dinara, utvrđuje se:

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. decembra 2016. godine u iznosu od 312.070 dinara (62.414 x 5).