OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA OKTOBAR 2016. GODINE

Datum objave: 25-11-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 309 od 25. novembra 2016. godine:

 

- Prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 62.414 dinara.

- Prosečna neto zarada u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 45.281 dinar.

 

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za oktobar 2016. godine od 62.414 dinara, utvrđuje se:

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. decembra 2016. godine u iznosu od 312.070 dinara (62.414 x 5).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h