OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA SEPTEMBAR 2016. GODINE

Datum objave: 25-10-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 282 od 25. oktobra 2016. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u septembru 2016. godine iznosi 64.150 dinara.

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u septembru 2016. godine iznosi 46.558 dinara.

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za septembar 2016. godine od 64.150 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. novembra 2016. godine u iznosu od 320.750 dinara (64.150 x 5).