OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA U RS ZA JANUAR 2016. GODINE

Datum objave: 25-02-2016


Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, broj 40 od 25.2.2016. godine:

 

Prosečna BRUTO ZARADA u Republici Srbiji - 55.763

 

Prosečna NETO ZARADA u Republici Srbiji - 40.443