OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA U RS ZA NOVEMBAR 2015. GODINE

Datum objave: 25-12-2015


Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, broj 347 od 25.12.2015. godine:

 

Prosečna BRUTO ZARADA u Republici Srbiji - 60.913

 

Prosečna NETO ZARADA u Republici Srbiji - 44.166