Objavljeni su pravilnici iz oblasti poreza

Datum objave: 29-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 104/2018 objavljeni su pravilnici iz sledećih oblasti:

Poreski postupak i poreska administracija:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem,
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre;

PDV:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza,
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV;

Porez na dohodak građana:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku;

Porezi na imovinu:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu;

Porez na dobit pravnih lica:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe,
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Najveći broj odredaba navedenih pravilnika stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

O svim novinama u pravilnicima i uputstvima za primenu u praksi pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u:

 1. Elektronskom izdanju FiP,
 2. Štampanim izdanjima - časopisima: Revizor br. 3/2019 i Budžet br. 3/2019,
 3. Na IPC jednodnevnim savetovanjima koja se održavaju tokom januara 2019. godine.

Napominjemo da pretplatnici na IPC izdanja za 2019. godinu ne plaćaju kotizaciju za savetovanja.