OBJAVLJENI SU ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH I DRUGIH FINANSIJSKIH ZAKONA

Datum objave: 21-04-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 30/2018 objavljeni su sledeći zakoni:

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - stupa na snagu 28. aprila 2018. godine,

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost - primenjuje se od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine,

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama - stupa na snagu 28. aprila 2018. godine,

• Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu - stupa na snagu 28. aprila 2018. godine,

• Zakon o dopuni Zakona o reviziji - stupa na snagu 28. aprila 2018. godine,

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju - stupa na snagu 28. aprila 2018. godine, osim čl. 13. do 17, člana 19. i člana 20. stav 8. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine,

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu - stupa na snagu 28. aprila 2018. godine.

 

Detaljnije o svim izmenama i dopunama zakona pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 21. aprila u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 24. aprilau časopisu Revizor br. 10 (štampano izdanje).