OBJAVLJENO JE DOPUNJENO UPUTSTVO O PRIMENI UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (VERZIJA 2)

Datum objave: 04-10-2017


Uputstvo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vezi pristupanja i načina rada u informacionom sistemu eZUP dopunjeno je instrukcijom o postupanju u slučaju kada je pojedini upravni postupak izostavljen prilikom podonošenja zahteva za pristupanje službenoj evidenciji (ZPSE obrazac), kao i kada nastupi promena postojećih propisa kojima se uređuje pojedini upravni postupak.

 

U prilogu Uputstva su opisani svi koraci potrebni za uključivanje pojedinih organa u korišćenje eZUP-a, što treba da omogući implementaciju ovog sistema u državnim organima i lokalnim samoupravama.

 

Dokument možete pronaći na sajtu Ministarstva http://www.mduls.gov.rs/ezup.php

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h