OBJAVLJENO UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Datum objave: 20-11-2015


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj internet stranici objavilo je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu.

Rok za dostavljanje predloga finansijskog plana direktnih korisnika budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa obrazloženjem i popunjenim prilozima je 20. novembar 2015. godine.

Predlog Plana se dostavlja Ministarstvu finansija unosom podataka u aplikativni softver za planiranje budžeta, dok se prilozi dostavljaju u štampanom i elektronskom obliku na mejl adresu: budzet@mfin.gov.rs.

Predlog finansijskog plana budžetskog korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, sa obrazloženjem, neophodno je dostaviti i u štampanom formatu sa pečatom i potpisom funkcionera budžetskog korisnika.

Uputstvo i sve propratne priloge možete preuzeti ovde.