OBJAVLJENO UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Datum objave: 20-11-2015


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj internet stranici objavilo je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu.

Rok za dostavljanje predloga finansijskog plana direktnih korisnika budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa obrazloženjem i popunjenim prilozima je 20. novembar 2015. godine.

Predlog Plana se dostavlja Ministarstvu finansija unosom podataka u aplikativni softver za planiranje budžeta, dok se prilozi dostavljaju u štampanom i elektronskom obliku na mejl adresu: budzet@mfin.gov.rs.

Predlog finansijskog plana budžetskog korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, sa obrazloženjem, neophodno je dostaviti i u štampanom formatu sa pečatom i potpisom funkcionera budžetskog korisnika.

Uputstvo i sve propratne priloge možete preuzeti ovde.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a