<u>OBRAZAC IOSI</u> ĆE SE DOSTAVLJATI ELEKTRONSKIM PUTEM od 1. januara 2017. godine

Datum objave: 21-12-2016


 

Najvažnija novina u Pravilniku o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016) koji stupa na snagu 24. decembra 2016. godine, a primenjuje od 1. januara 2017. godine, je u vezi sa obavezom podnošenja Obrasca IOSI.

 

Od 1. januara 2017. godine poslodavac podnosi Poreskoj upravi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

 

Izveštaj na Obrascu IOSI podnosi se elektronskim putem za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1. januara 2017. godine, kao i za dospele, a neizvršene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

 

Rok za podnošenje Obrasca IOSI je kao i do sada - najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

 

Detaljniji komentar ovog pravilnika i objašnjenja u vezi popunjavanja i dostavljanja Obrasca IOSI objavićemo u časopisima REVIZOR broj 28/2016 i BUDŽET broj 25/2016, kao i u elektronskom paketu IPC.FiN.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a