<u>OBRAZAC IOSI</u> ĆE SE DOSTAVLJATI ELEKTRONSKIM PUTEM od 1. januara 2017. godine

Datum objave: 21-12-2016


 

Najvažnija novina u Pravilniku o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016) koji stupa na snagu 24. decembra 2016. godine, a primenjuje od 1. januara 2017. godine, je u vezi sa obavezom podnošenja Obrasca IOSI.

 

Od 1. januara 2017. godine poslodavac podnosi Poreskoj upravi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

 

Izveštaj na Obrascu IOSI podnosi se elektronskim putem za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1. januara 2017. godine, kao i za dospele, a neizvršene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

 

Rok za podnošenje Obrasca IOSI je kao i do sada - najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

 

Detaljniji komentar ovog pravilnika i objašnjenja u vezi popunjavanja i dostavljanja Obrasca IOSI objavićemo u časopisima REVIZOR broj 28/2016 i BUDŽET broj 25/2016, kao i u elektronskom paketu IPC.FiN.