Obrazac PEP-IPJ dostupan je na sajtu Poreske uprave

Datum objave: 27-08-2018


Poreska uprava je na portalu e-POREZI postavila obrazac Poreska prijava PEP-IPJ (Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta), kako bi poreski obveznici u skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), počev od danas - 27. avgusta 2018. godine, dostavili Poreskoj upravi podatke o skladišnom, odnosno poslovnom prostoru u kome obavljaju delatnost, i nakon toga uredno prijavljivali izmene tih podataka pre početka korišćenja prostora.

Obveznici su dužni da dostave podatke o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost, isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI, popunjavanjem Obrasca PEP-IPJ. Kako bi obveznici što lakše popunili navedeni obrazac objavljeno je i Tehničko uputstvo za popunjavanje Obrasca PEP-IPJ .

Odredbom člana 25. ZPPPA nije propisano u kom roku su obveznici dužni da izvrše navedenu obavezu, ali je u vezi sa tim važno imati u vidu da od 27. avgusta 2018. godine stupaju na snagu i izmene odredaba čl. 176a i 179. ZPPPA shodno kojima je nepostupanje poreskih obveznika po članu 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA:

  • poresko krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna (član 176a stav 2. ZPPPA);
  • poreski prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara ako poreski obveznik ne dostavi podatke, odnosno od 100.000 do 500.000 dinara ako Poreskoj upravi ne prijavi blagovremeno sve kasnije izmene podataka ili ako prijavi netačne izmene podataka (član 179. stav.1 tačka 1a i stav 7) tačka 1) ZPPPA),

pa je preporuka da obveznici ovu obavezu izvrše u što kraćem roku.

Napomena: S obzirom na propisane kaznene odredbe i činjenicu da nije bilo najava da će biti propisan poseban obrazac za dostavljanje podataka o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obveznici obavljaju delatnost, obveznici su podatke Poreskoj upravi dostavljali u pisanom obliku do 23. avgusta 2018. godine kada je izašlo saopštenje Poreske uprave u kojem je navedeno da je propisan Obrazac PEP-IPJ i da se isti dostavlja isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI od 27. avgusta 2018. godine. Zbog svega navedenog, obveznici koji su podatke dostavili u pisanom obliku, u obavezi su da te podatke dostave i elektronskim putem od 27. avgusta 2018. godine.

Najčešći problem u popunjavanju Obrasca PEP-IPJ javlja se kod unošenja podatka na poziciji 2.14 Datum otpočinjanja obavljanja privredne delatnosti u IPJ, pa skrećemo pažnju obveznicima da se u navedeno polje kao datum otpočinjanja obavljanja privredne delatnosti u poslovnom prostoru koji se prijavljuje mora uneti datum podnošenja prijave.

Više o obavezi prijavljivanja poslovnih prostorija u kojima se skladišti roba i prostorija u kojima se obavlja delatnost možete pročitati u tekstu "Od 27. avgusta 2018. godine obaveza dostavljanja podataka o svim poslovnim prostorijama" koji smo objavili u časopisu REVIZOR broj 11/2018.