Obveznicima koji su koristili finansijsku podršku za fiskalizaciju uskoro ističe rok do kojeg treba da započnu promet na malo

Datum objave: 27-09-2022


Podsećamo obveznike fiskalizacije, koji su koristili finansijsku podršku za fiskalizaciju, da mogu da izgube pravo na finansijsku podršku ukoliko ne započnu da vrše promet na malo (u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju) najkasnije do 1. oktobra 2022. godine.

Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na korišćenje finansijske podrške, dužan je da najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku, izvrši povraćaj sredstava na namenski račun otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor (namenski račun broj: 840-4035721-20 - Mf - Uprava za trezor - Fiskalizacija), u iznosu koji mu je dodeljen po tom osnovu sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza.

Za detaljnije informacije o načinu na koji je potrebno izvršiti povraćaj novčanih sredstava na navedeni namenski račun, potrebno je da se obveznik koji je izgubio pravo na korišćenje finansijske podrške obrati Upravi za trezor.