OD 1. JANUARA 2017. GODINE BIĆE POVEĆANA MINIMALNA CENA RADA I IZNOSIĆE 130 DINARA (NETO) PO RADNOM ČASU

Datum objave: 16-09-2016


Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Vlada je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 77/2016 (dalje: Odluka).

 

Prema Odluci minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara ("neto"), po radnom času.

 

Isplata minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom 2016. godine vrši se i dalje u iznosu od 121,00 dinar neto po radnom času.