OD 1. JANUARA 2017. GODINE OBAVEZA PRAVNIH LICA DA PLAĆAJU ČLANARINU PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Datum objave: 21-12-2016


 

Na osnovu Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016) članovi Komore, odnosno sva pravna lica i preduzetnici zavisno od grupe u koju se razvrstavaju prema kriterijumu ostvarenog godišnjeg poslovnog prihoda, plaćaju članarinu od 300 do 185.000 dinara mesečno.

 

Opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, organizacije…, plaćaju članarinu u iznosu od 1.000 dinara mesečno.

 

Novoosnovani privredni subjekti ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

 

Detaljnije o obavezi plaćanja članarine čitajte u našem sledećem broju časopisa "Revizor".

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h