OD 1. JANUARA 2017. GODINE OBAVEZA PRAVNIH LICA DA PLAĆAJU ČLANARINU PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Datum objave: 21-12-2016


 

Na osnovu Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016) članovi Komore, odnosno sva pravna lica i preduzetnici zavisno od grupe u koju se razvrstavaju prema kriterijumu ostvarenog godišnjeg poslovnog prihoda, plaćaju članarinu od 300 do 185.000 dinara mesečno.

 

Opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, organizacije…, plaćaju članarinu u iznosu od 1.000 dinara mesečno.

 

Novoosnovani privredni subjekti ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

 

Detaljnije o obavezi plaćanja članarine čitajte u našem sledećem broju časopisa "Revizor".