OD 1. JANUARA 2018. GODINE SVE PORESKE PRIJAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Datum objave: 27-12-2017


Na sajtu Poreske uprave dato je obaveštenje da od 1. januara 2018. godine, elektronski će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo zaokružiti ciklus prevođenja "papirnih formi" poreskih prijava u elektronski oblik. Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave. Poreska uprava Republike Srbije je tokom ove godine znatno unapredila elektronsko poslovanje i uvela nove elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Izrađena je i nova korisnička aplikacija za pristup portalu ePorezi, a prošireni su i tehnički kapaciteti informacionog sistema Poreske uprave.

 

Početkom naredne godine, biće omogućeno elektronsko podnošenje sledećih poreskih prijava:

 

• Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje - (PPDG-1R)

 

• Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) - (PPDG-3R)

 

• Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon - (PPI-3)

 

• Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava - (PPI-4)

 

• Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju - (PP OAEL)

 

• Poreska prijava o obračunu akcize - (PP OA)