OD 1.1.2016. GODINE PREDUZETNICI U POZIV NA BROJ UNOSE PIB

Datum objave: 04-01-2016


Poreska Uprava je na svojoj internet stranici objavila saopštenje da će preduzetnici, počev od 1.1.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru - PIB (u pozivu na broj) koje prenosimo u celosti:

Obaveštavamo poreske obveznike - preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će se počev od 1.1.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru - PIB, sa pozivom na broj odobrenja po sledećoj strukturi:

KK - OOO - PIB

Pri čemu je:

KK - kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i PIB poreskog obveznika, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO - oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

PIB - poreski identifikacioni broj (9 numeričkih mesta)

Bliža obaveštenja i izračunavanje kontrolnog broja je dostupno na sajtu Poreske uprave na adresi: http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html

Navedeno se ne odnosi na posebne kategorije obveznika (samostalni umetnici, sveštenici i verski službenici, inopenzioneri i domaći državljani zaposleni u inostranstvu), poljoprivrednike i fizička lica, odnosno sve kategorije koje nemaju obavezu dobijanja PIB.