OD 15. MARTA 2016. GODINE DOSTAVLJANJE OBRASCA M-4 ELEKTRONSKIM PUTEM

Datum objave: 08-03-2016


Na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljena je informacija o dostavljanju Obrasca M-4 za 2015. godinu elektronskim putem, preko elektronskog servisa Republičkog fonda za PIO. Prema toj informaciji, od 15. marta 2016. godine svi poslodavci moći će na sajtu PIO fonda da popune i predaju elektronski obrazac M-4, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini.

 

U vezi sa ovom mogućnošću, u prostorijama Privredne komore Srbije, dana 7. marta 2016. godine, održan je skup: Elektronska prijava M-4, na kojem su bili prisutni ministar Aleksandar Vulin, predstavnici Republičkog fonda za PIO, kao i računovodstveni stručnjaci. Na skupu je prezentovan način elektronskog dostavljanja Obrasca M-4.

 

Predstavnici Republičkog fonda za PIO su naglasili da će se Obrazac M-4 dostavljati za 2015. godinu i verovatno za 2016. godinu, sve dok se ne uspostavi adekvatna razmena podataka između nadležnih organa.

 

S tim u vezi očekuje se da će se način dostavljanja Obrasca M–4 elektronskim putem urediti odgovarajućim propisima ili korisničkim uputstvom.