OD 25. DECEMBRA 2017. GODINE PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PODNOSI SE PRE STUPANJA ZAPOSLENOG NA RAD

Datum objave: 25-12-2017


 

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine,  jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje podnosi se u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

 

 Shodno ovoj zakonskoj odredbi omogućeno je da se putem portala CROSO izvrši prijava na obavezno socijalno osiguranje.

 

Detaljnije o navedenoj dopuni Zakona o radu pisali smo u časopisima Revizor br. 26/2017, Budžet br. 24/2017 i Pravnik br. 1/2018.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a