OD 25. DECEMBRA 2017. GODINE PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PODNOSI SE PRE STUPANJA ZAPOSLENOG NA RAD

Datum objave: 25-12-2017


 

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine,  jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje podnosi se u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

 

 Shodno ovoj zakonskoj odredbi omogućeno je da se putem portala CROSO izvrši prijava na obavezno socijalno osiguranje.

 

Detaljnije o navedenoj dopuni Zakona o radu pisali smo u časopisima Revizor br. 26/2017, Budžet br. 24/2017 i Pravnik br. 1/2018.