OD 25. FEBRUARA 2017. GODINE NEP-JS I ZOS-JS <br/ >PODNOSE SE SAMO U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Datum objave: 28-02-2017


 

Izmenom Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017), koja je stupila na snagu 25. februara 2017. godine, NEP-JS i ZOS-JS obrasci podnose se samo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

 

Jedinstvena evidencija nepokretnosti sadrži evidenciju korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije, Autonomne Pokrajine i jedinice lokalne samouprave i vodi se po azbučnom redu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h