ODJAVE I PROMENE U OSIGURANJU SPROVODE SE U ROKU OD TRI RADNA DANA

Datum objave: 03-01-2018


Prema obaveštenju koje je dato na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u slučaju produžetka ugovora o radu na određeno vreme, kao i slučaju promene radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, potrebno je sprovesti promenu u osiguranju.

 

Odjava i promena u osiguranju vrši se u roku od tri radna dana u skladu sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

 

U prilogu ovog obaveštenja dato je Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 11-00-99/2014/02 od 3. jula 2014. godine.