ODJAVE I PROMENE U OSIGURANJU SPROVODE SE U ROKU OD TRI RADNA DANA

Datum objave: 03-01-2018


Prema obaveštenju koje je dato na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u slučaju produžetka ugovora o radu na određeno vreme, kao i slučaju promene radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, potrebno je sprovesti promenu u osiguranju.

 

Odjava i promena u osiguranju vrši se u roku od tri radna dana u skladu sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

 

U prilogu ovog obaveštenja dato je Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 11-00-99/2014/02 od 3. jula 2014. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h