ODLAŽE SE PRIMENA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PDV I PREGLEDU OBRAČUNA PDV DO 1.1.2018. GODINE

Datum objave: 28-10-2016


Prema saopštenju koje je na svom sajtu objavilo Ministarstvo finansija primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", broj 80/2016) biće odložena do 1. januara 2018. godine.

 

Kako je obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV kao sastavnog dela poreske prijave od 1. januara 2017. godine propisana čl. 30. i 38. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 85/2015), odlaganje primene navedene odredbe može se izvršiti samo kroz izmenu Zakona o PDV do koje će doći do kraja godine. Između ostalog, izmenama Zakona o PDV pomeriće se početak podnošenja pregleda obračuna PDV uz poresku prijavu na 1.1.2018. godine.

 

Isto tako, Ministarstvo finansija razmatra smanjivanje broja podataka koji će se iskazivati u Obrascu POPDV.

 

Saopštenje Ministarstva finansija možete pročitati na http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=12491.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h