OMOGUĆENO DOSTAVLJANJE NOVE ZDRAVSTVENE KARTICE NA KUĆNU ADRESU UZ NOVČANU NAKNADU ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE OD 469,00 DINARA

Datum objave: 21-12-2016


 

Podsećamo da je krajnji rok za podnošenje zahteva za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja - 31. decembar 2016. godine. Podnošenje zahteva za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja omogućeno je i putem Nacionalnog portala eUprava (www.euprava.gov.rs).

 

Odlukom o dopuni Odluke o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice ("Službeni glasnik RS", broj 94/2016), koja je stupila na snagu 25. novembra 2016. godine omogućeno je dostavljanje nove zdravstvene kartice na kućnu adresu i u tom slučaju trošak izdavanja zdravstvene kartice koji snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice, odnosno poslodavac za zaposlene i članove njihovih porodica, ukoliko se izjasne da žele da im se dostava zdravstvene kartice izvrši poštanskom dostavom na kućnu adresu, utvrđuje se u visini od 469,00 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici

 

Kada se izdata zdravstvena kartica uručuje osiguranom licu, odnosno poslodavcu za zaposlene i članove njihovih porodica, u službenim prostorijama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje utvrđen je trošak u visini od 400,00 dinara.