Omogućeno je ELEKTRONSKO podnošenje Obrasca 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu

Datum objave: 24-04-2024


Na portalu LPA postavljen je NOVI Obrazac 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (Prijava), što znači da obveznici ove naknade od danas mogu podnositi prijavu u elektronskom obliku.

Uputstvo za popunjavanje ovog obrasca možete pogledati na linku obrazac 1 uputstvo.

Podsećamo obveznike da je rok za podnošenje ove prijave 30. april 2024. godine.