PLAĆANJE AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU VRŠI SE PO POZIVU NA BROJ ODOBRENJA ZA PLAĆANJE (BOP)

Datum objave: 03-02-2016


Plaćanje mesečnih akontacija poreza na dobit pravnih lica u 2016.  godini, počev od akontacije koja se odnosi na januar mesec 2016. godine i dospeva za plaćanje 17.02.2016. godine, vrši se po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP) dobijenom u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za period 01.01. - 31.12.2014. godine.

 

Poreska uprava je na svom sajtu dala obaveštenje prema kome, pored ostalog navode:

 

"Poreski obveznici koji su do 31.03.2015. godine podneli poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica u papirnom obliku, ukoliko do sada poštom nisu dobili pisano obaveštenje sa pozivom na broj odobrenja plaćanja (BOP) za uplatu privremenih mesečnih akontacija u 2016. godini, treba da se obrate nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave."