Početak primene člana 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

Datum objave: 17-08-2018


Danas počinje da se primenjuje član 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu  platnih kartica.

Svim novim korisnicima tekućih računa koji zahtevaju platnu karticu biće besplatno izdata kartica sa domaćom obradom transakcija, a pored toga sve kartice koje ne ispunjavaju uslov domaće obrade transakcija, na svom isteku roka važnosti, biće zamenjene karticama sa domaćom obradom transakcija.

Korisnicima tekućih računa  će biti omogućeno da uvek imaju najmanje jednu platnu karticu nad čijom obradom transakcija postoji efektivan nadzor domaće zakonom odgovorne institucije, odnosno NBS.

Trenutno samo transakcije inicirane karticama nacionalne kartične šeme DinaCard ispunjavaju uslov da se obrađuju u platnom sistemu u zemlji.

Zakonom se istovremeno smanjuju troškovi kartičnih transakcija.