POČEV OD 2018. GODINE MESEČNA SAOPŠTENJA O PROSEČNIM ZARADAMA OBJAVLJUJU SE 55 DANA PO ISTEKU MESECA

Datum objave: 22-02-2018


 

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku (RZS) počev od 2018. godine prosečne zarade računaće se na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama će se objavljivati 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose. To znači da će prosečne zarade za januar 2018. godine biti objavljene tek 26. marta 2018. godine.

 

Skrećemo pažnju da se, do objavljivanja podatka o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici za mesec januar 2018. godine, koristi podatak o prosečnoj zaradi za decembar 2017. godine. Svi ostali podaci koji se utvrđuju u odnosu na prosečnu zaradu u Republici, kao na primer, iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za mesec februar 2018. godine biće isti kao i za mesec januar 2018. godine (37.443,50 dinara). Novi podatak će biti poznat tek kod plaćanja ove obaveze za mesec mart 2018. godine i utvrdiće se na osnovu podatka o prosečnoj zaradi za mesec januar 2018. godine, koji će biti objavljen 26. marta 2018. godine. Isti slučaj je i sa neoporezivim iznosom kod isplata otpremnina kod odlaska u penziju (dvostruki iznos prosečne zarade - 149.774,00 dinara), tako da će se ovaj podatak primenjivati mesec dana duže, itd.